โลโก้
สำหรับธุรกิจ
สำหรับนักพัฒนา
บัตรรางวัล CY.SEND
วิธีการส่งของขวัญ?
สินค้าใหม่เป็นผู้ค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ www.cysend.com

ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดในการให้บริการระหว่าง CY.TALK SWITZERLAND S.A. (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทสวิสที่จดทะเบียนที่หอการค้าเจนีวาภายใต้หมายเลขรัฐบาลกลาง CH-660.0.183.985-7 โดยมีการลงทะเบียน สำนักงานใหญ่ที่ 7, Place du Rondeau, 1227 Carouge (เจนีวา), สวิตเซอร์แลนด์ และผู้ใช้ (“คุณ”, “ของคุณ”) ของบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ดำเนินการภายใต้แบรนด์ CY.SEND

 • ข้อตกลงนี้ควบคุมทั้งบริการของเราและอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติหรือจัดหามาซึ่งใช้กับบริการของเรา
 • ก่อนที่คุณจะเป็นผู้ใช้บริการของเรา คุณต้องอ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรา รวมถึงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว นโยบายเพิ่มเติม และข้อกำหนดที่พบบนเว็บไซต์ เช่น ส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์ ซึ่งทั้งหมด รวมเข้าไว้โดยการอ้างอิง (“ข้อตกลง”)
 • โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าข้อกำหนดในการให้บริการและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราจะมีผลใช้บังคับเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา หรือเมื่อคุณใช้เครื่องมือใด ๆ ที่เรามีให้เพื่อโต้ตอบกับบริการของเรา เว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน และเครื่องมือบางอย่างที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการของเรา อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บุคคลที่สามเหล่านั้นกำหนดกับคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน หรือเครื่องมือเหล่านั้น หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามที่กำหนดในที่นี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้
 • เว็บไซต์ cysend.com (“เว็บไซต์”) มีไว้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้ของเราในการซื้อ (“บริการ”) สินค้าดิจิทัล (“ผลิตภัณฑ์”) จาก cysend.com เท่านั้น และไม่อาจนำไปใช้โดยบุคคลอื่นหรือ นิติบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่านบริการของเรานั้นออกและเปิดใช้งานโดยผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์บุคคลที่สามที่เข้าร่วม การซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์ที่ออก คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ ซัพพลายเออร์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ เราไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ เราไม่รับผิดชอบและไม่เสนอการรับประกันใด ๆ หากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดหาส่งผลกระทบ แต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจหรือสภาพการทำงานของคุณ

“เว็บไซต์นี้” หมายถึง เว็บไซต์นี้ รวมถึงโดเมนย่อยและเว็บไซต์อื่นใดที่เจ้าของให้บริการผ่าน; อินเทอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API); บริการ;

สิ่งที่ผู้ใช้ควรรู้โดยสรุป

 • โปรดทราบว่าข้อกำหนดบางประการในข้อกำหนดเหล่านี้อาจใช้กับผู้ใช้บางหมวดหมู่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติบางประการอาจใช้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคเท่านั้น ข้อจำกัดดังกล่าวจะมีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในแต่ละข้อที่ได้รับผลกระทบเสมอ ในกรณีที่ไม่มีการกล่าวถึงดังกล่าว ข้อกำหนดต่างๆ จะมีผลกับผู้ใช้ทุกคน

นโยบายการบริการ

ซัพพลายเออร์อาจกำหนดวันหมดอายุสำหรับผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากข้อจำกัดและข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณและลักษณะการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์บางอย่าง เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบและทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อซัพพลายเออร์ที่ออก ในฐานะผู้ออกผลิตภัณฑ์ ซัพพลายเออร์ (ไม่ใช่เรา) จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในทุกด้านของผลิตภัณฑ์ของตน ซัพพลายเออร์ยังต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่คุณหรือลูกค้ารายอื่นประสบ ที่เกิดจากซัพพลายเออร์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาทั้งทางตรงและทางอ้อม เราไม่รับผิดชอบและไม่เสนอการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรือด้านอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากซัพพลายเออร์ คุณปลดเปลื้องเราและบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนจากความเสียหายใด ๆ ที่คุณเกิดขึ้น และตกลงที่จะไม่ยืนยันการเรียกร้องใด ๆ กับเราที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจากซัพพลายเออร์ แม้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียง เราไม่มีความรับผิดต่อการขายผลิตภัณฑ์ และไม่เสนอการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรือแง่มุมอื่นใดของผลิตภัณฑ์แก่คุณโดยซัพพลายเออร์ผ่านการใช้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ในการให้เกียรติผลิตภัณฑ์ และคุณจะต้องมองหาการเยียวยาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจากซัพพลายเออร์รายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว คุณสละและปลดเราและบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของเราจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้ นอกจากนี้ทั้งเราและซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังซื้อได้รับการจัดหาโดยซัพพลายเออร์ของเราแต่แรก เราทดสอบและทำให้แน่ใจด้วยความรู้ที่ดีที่สุดว่าบริการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถรับประกันบริการได้ เราให้บริการบนพื้นฐานความพยายามที่ดีที่สุด เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอาจส่งผลกระทบต่อบริการของเรา เช่น ปัญหาด้านพลังงาน ความผันผวนของอินเทอร์เน็ต ISP หรือบริการบรอดแบนด์ของคุณ ความปลอดภัย ปัญหากับซัพพลายเออร์ หรือปัญหาการบำรุงรักษา บริการอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากมีคนจำนวนมากเกินไปพยายามใช้เครือข่ายในเวลาเดียวกัน เราไม่รับประกันว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจะเสร็จสมบูรณ์ เราจะดำเนินการโดยสุจริตเพื่อลดการหยุดชะงักในการใช้งานและการเข้าถึงบริการของเรา เราไม่รับประกันว่าบริการใดๆ หรือทั้งหมดจะทำงานได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการซื้อจากบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เข้มงวดของการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการฉ้อโกงของเรา ในบางกรณี นี่อาจหมายความว่าการซื้อใด ๆ เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบและ/หรือดำเนินการด้วยตนเอง หรืออาจถูกปฏิเสธหรือคืนเงินได้หากทีมรักษาความปลอดภัยภายในของเราเห็นว่าเหมาะสม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเราแก่คุณ ชื่อผลิตภัณฑ์อาจมีการเพิ่มหรือลบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เงื่อนไขการซื้อ หรือผู้ให้บริการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม คุณสามารถใช้บริการเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากบัญชีผู้ใช้ cysend.com ของคุณ (“บัญชี”) ได้ดังต่อไปนี้: เมื่อการชำระเงินได้รับการประมวลผลทันทีและได้รับการยืนยัน โดยปกติแล้วเครดิตจะถูกส่งภายในไม่กี่วินาที แม้ว่าอาจใช้เวลาถึง 3 วัน (3) วันก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการให้บริการด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อ จำกัด การใช้งาน เมื่อซื้อสินค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการซื้อได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อบัญชีผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อบัญชี หรือที่อยู่ของผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่มีการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยน

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดการใช้งานที่มีรายละเอียดในส่วนนี้มีผลใช้โดยทั่วไปเมื่อใช้เว็บไซต์นี้ เงื่อนไขการใช้งานหรือการเข้าถึงเดียวหรือเพิ่มเติมอาจนำไปใช้ในสถานการณ์เฉพาะ และในกรณีดังกล่าวจะมีการระบุไว้เพิ่มเติมในเอกสารนี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ในแง่ของการเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางธุรกิจ
 • ผู้ใช้จะต้องมีอายุมากกว่า 18;
 • ผู้เยาว์อาจใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เท่านั้น

การติดตั้ง ฝัง อัพโหลด หรือรวมมัลแวร์ใดๆ ไว้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้

 • การใช้เว็บไซต์นี้หรือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในลักษณะที่ไม่เหมาะสม มากเกินไป หรือไม่เหมาะสม (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสแปม)
 • พยายามที่จะรบกวนหรือยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์นี้หรือบริการ;
 • แสร้งทำเป็นว่าซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยไม่มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้น;
 • ไม่สามารถชำระค่าสินค้าที่ซื้อ;

การใช้บริการมากเกินไป

 • การใช้ทรัพยากรของเว็บไซต์นี้มากเกินไปโดยสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์นี้ ในกรณีเช่นนี้ เจ้าของจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับบัญชีของผู้ใช้หรือจำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจนกว่าผู้ใช้จะลดการบริโภคที่มากเกินไป ;

การใช้ API มากเกินไป

 • ส่งคำขอที่ไม่เหมาะสมหรือบ่อยเกินไปไปยังบริการผ่านทาง API เจ้าของจะพิจารณาว่าสิ่งใดที่ถือเป็นการละเมิดหรือการใช้งาน API มากเกินไป และขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการระงับการเข้าถึง API โดยผู้ใช้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีเช่นนี้ เจ้าของจะพยายามแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนที่จะระงับตามสมควร

การขูด

 • นำกระบวนการอัตโนมัติใด ๆ มาใช้เพื่อแยก เก็บเกี่ยวหรือคัดลอกข้อมูล ข้อมูลและ/หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้และทรัพย์สินทางดิจิทัลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเจ้าของ;

ข้อจำกัดการใช้งานเชิงพาณิชย์

 • ลงทะเบียนหรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งเสริม ขาย หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ในทางใดทางหนึ่ง;
 • ระบุหรือพยายามบอกเป็นนัยในลักษณะใด ๆ ว่าผู้ใช้มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์นี้ได้รับรองผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ใช้ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

"บอกเพื่อน"

เว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับผลประโยชน์ หากผู้ใช้ใหม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ตามคำแนะนำของพวกเขา เพื่อสำรวจรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ใช้อาจศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะภายในส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้ เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อเสนอเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนเอง

เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่รวมเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (นอกเหนือจากของคุณเอง)

 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณไม่มีหรือประกอบด้วยโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนการพีระมิด หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใดที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต
 • เผยแพร่หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย ใส่ร้ายหรือไม่เหมาะสม;
 • เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมความเกลียดชัง การเหยียดเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติ ภาพอนาจาร ความรุนแรง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • เผยแพร่หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จหรืออาจสร้างสัญญาณเตือนที่ไม่ยุติธรรม;
 • ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ เผยแพร่หรือจัดหาเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ โดยผิดกฎหมายและไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ เผยแพร่หรือเผยแพร่เนื้อหาอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความลับของรัฐ การทหาร การค้าหรือวิชาชีพและข้อมูลส่วนบุคคล
 • เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดขวาง รบกวน ทำร้ายหรือละเมิดความสมบูรณ์ของเว็บไซต์นี้หรือประสบการณ์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้รายอื่น กิจกรรมดังกล่าวได้แก่: การส่งสแปม การเผยแพร่โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ฟิชชิ่ง การฉ้อโกงผู้อื่น การแพร่กระจายมัลแวร์หรือไวรัส ฯลฯ; เราไม่ยอมรับแนวคิด แนวคิด หรือเทคนิคสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านทางเรา หากได้รับข้อมูลดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นความลับ และเราจะถือว่ามีอิสระในการใช้ สื่อสาร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดก็ตามที่เราเลือก

ไอเดีย

เราไม่ยอมรับแนวคิด แนวคิด หรือเทคนิคสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านทางเรา หากได้รับข้อมูลดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นความลับ และเราจะถือว่ามีอิสระในการใช้ สื่อสาร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดก็ตามที่เราเลือก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน การซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ แสดงว่าคุณอนุญาตให้เรารับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องจากวิธีการชำระเงินที่คุณระบุไว้ เราอาจกำหนดขีดจำกัดสูงสุดของจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณสามารถสั่งซื้อได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขขีดจำกัดนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ทำการซื้อ และไม่คำนึงว่าการซื้อนั้นกระทำโดยได้รับความยินยอมหรือความรู้จากคุณหรือไม่ อัตราสกุลเงินของเราได้รับการอัปเดตเป็นประจำและอาจไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้บริการแก่คุณหากเราจำเป็นต้องซื้อหรือขายสกุลเงินอื่น อัตรา ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของเรามีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรืออัตราอากรอื่น ๆ ทำให้เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราของเราได้ทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินใด ๆ ความพร้อมใช้งานของบริการและ/หรืออัตราของเราอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราไม่รับผิดชอบต่อวิธีการชำระเงินของคุณที่ล่าช้าหรือปฏิเสธการชำระเงิน ในกรณีที่การชำระเงินถูกปฏิเสธ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการฟรีของเราหรือการละเมิดบริการฟรีของเรา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้คุณทราบล่วงหน้า การเรียกเก็บเงินของคุณขึ้นอยู่กับบันทึกของเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเรียกเก็บเงินของคุณในกรณีที่การเรียกเก็บเงินมีข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของระบบ จุดบกพร่องในการเรียกเก็บเงิน การแก้ไขที่เป็นอันตราย การแฮ็ก การหาประโยชน์จากจุดบกพร่อง คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบหากคุณสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินหรือข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินขณะใช้บริการของเรา เราไม่ปัดเศษเซนต์: เราใช้การบัญชีสองหลัก เราไม่ให้เครดิตหรือการคืนเงินสำหรับบริการ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของเราตลอดเวลา แม้กระทั่งโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับวิธีการชำระเงินหรือการชำระเงินของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากวิธีการชำระเงินของคุณหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณเปลี่ยนแปลง ที่อยู่อีเมลของคุณเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเปลี่ยนแปลง วิธีการชำระเงินของคุณถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเนื่องจากการสูญหายหรือถูกขโมย ก่อนที่จะให้บริการของเรา เราจะเรียกเก็บเงินค่าบริการตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก จากนั้นพยายามดำเนินการบริการของเราตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ หากการส่งมอบบริการของเราล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณลบด้วยค่าธรรมเนียมวิธีการชำระเงิน จากนั้นคุณสามารถกำจัดจำนวนเงินนี้เพื่อซื้อบริการหรือขอเงินคืนจากเรา คุณสามารถดูรายงานการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณได้บนเว็บไซต์ หากเรายกเลิกการเชื่อมต่อบริการของคุณ คุณจะยังคงต้องรับผิดต่อเราสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราต้องจ่ายเพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและค่าธรรมเนียมทนายความ

SND หรือส่ง

ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SND โดยเฉพาะ

ข้อจำกัดการใช้งาน

บริการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้บริโภคปลายทาง คุณต้องไม่ขายต่อหรือพยายามที่จะขายบริการของเรา (หรือบางส่วน) ให้กับบุคคลที่สามหรือพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ เว้นแต่คุณจะลงทะเบียนเป็นผู้ค้าจากส่วนธุรกิจของเรา หากคุณใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ คุณจะต้องชดเชยให้เราสำหรับความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เราอาจได้รับเนื่องจากบุคคลอื่น (นอกเหนือจากคุณ) จัดทำหรือขู่ว่าจะเรียกร้องต่อเราเนื่องจาก บริการมีข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้บริการได้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ): ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมายหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำใด ๆ ที่เราให้กับคุณ; สะกดรอยตาม คุกคาม หรือทำร้ายบุคคลอื่น ฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา เพื่อแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล; พยายามใช้บริการของเราเพื่อปลอมแปลง แฮ็ก ดัดแปลง หรือทำลายความปลอดภัยหรือฟังก์ชันการทำงานของบริการ และคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น การถือครองหลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดบัญชี ธุรกรรม หรือจำนวนเงินจะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีทั้งหมดทันที หรือแทรกแซงหรือรบกวนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าจะไม่ใช้วิธีการขุดข้อมูล โรบอต หรือวิธีการรวบรวมหรือแยกข้อมูลที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือพยายามที่จะเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะผ่านการแฮ็ก การขุดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด คุณตกลงที่จะไม่จัดทำเอกสารเท็จ ปลอมแปลงเอกสารของแท้ ใช้ลายเซ็นหรือเครื่องหมายของผู้อื่นจริงในการผลิตเอกสารปลอม รับรองอันเป็นเท็จ หรือทำให้ได้รับการรับรองข้อเท็จจริงอันเป็นนัยสำคัญทางกฎหมายอย่างเป็นเท็จ หรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลอกลวง มิฉะนั้น คุณจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือต้องรับโทษทางการเงิน (มาตรา 251 ประมวลกฎหมายอาญาสวิสลงวันที่ 21 ธันวาคม 1937 SR 311.0) คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดภาระผูกพันของคุณภายใต้เงื่อนไขนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำกับเราโดยบุคคลที่สาม

การละเมิดหรือการละเมิดข้อตกลง

เราสามารถระงับบริการหรือยุติข้อตกลงนี้ (หรือทั้งสองอย่าง) ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก:

 • คุณละเมิดข้อตกลงนี้;
 • คุณละเมิดข้อจำกัดการใช้งาน;
 • การชำระเงินหนึ่งรายการหรือมากกว่าหนึ่งครั้งที่เกิดจากการซื้อของคุณซึ่งเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำเร็จ;
 • การชำระเงินที่เรารวบรวมไว้สำเร็จจากการซื้อของคุณ ซึ่งต่อมาคุณหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินมีข้อโต้แย้ง
 • การรวมธุรกรรมโดยใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องหลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด เราอาจพยายามกู้คืนการชำระเงินคงค้างหรือการชำระเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบ หากเราระงับบริการ คุณจะไม่สามารถกู้คืนได้จนกว่าคุณจะตอบสนองเราว่าจะใช้บริการตามข้อตกลงนี้เท่านั้น หากบริการถูกระงับเนื่องจากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้จะยังคงดำเนินต่อไป

การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงหรือรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้

ผลิตภัณฑ์ที่ชำระเงิน

ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้นมีให้ตามการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอธิบายไว้ด้านล่างและในส่วนเฉพาะของเว็บไซต์นี้ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้

รายละเอียดสินค้า

ราคา คำอธิบาย หรือความพร้อมของผลิตภัณฑ์มีการระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แม้ว่าผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้จะถูกนำเสนอด้วยความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางเทคนิค แต่การนำเสนอบนเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ (รวมถึง แล้วแต่กรณี วัสดุกราฟิก รูปภาพ สี เสียง) มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีนัยถึงการรับประกันใดๆ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เลือกจะถูกระบุไว้ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ

กระบวนการจัดซื้อ

ขั้นตอนใด ๆ ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการส่งคำสั่งซื้อจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อ กระบวนการจัดซื้อประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

 • ผู้ใช้จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและตรวจสอบการเลือกซื้อของตน
 • หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่แสดงในการเลือกซื้อแล้ว ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อได้โดยส่งคำสั่งซื้อ

การส่งคำสั่งซื้อ

เมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งซื้อ สิ่งต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

 • การส่งคำสั่งซื้อจะเป็นตัวกำหนดข้อสรุปของสัญญา ดังนั้นจึงสร้างภาระผูกพันให้กับผู้ใช้ในการชำระราคา ภาษี และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ ตามที่ระบุไว้ในหน้าคำสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อต้องมีการดำเนินการจากผู้ใช้ เช่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจำเพาะ หรือความปรารถนาพิเศษ การส่งคำสั่งซื้อจะสร้างภาระผูกพันสำหรับผู้ใช้ในการให้ความร่วมมือตามนั้น
 • เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ใช้จะได้รับใบเสร็จยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว การแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อที่อธิบายไว้จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ราคา

ผู้ใช้จะได้รับแจ้งในระหว่างขั้นตอนการซื้อและก่อนส่งคำสั่งซื้อเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง หากมี) ที่พวกเขาจะถูกเรียกเก็บ ราคาบนเว็บไซต์นี้จะแสดง:

 • ไม่รวมหรือรวมค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับส่วนที่ผู้ใช้เรียกดู

ข้อเสนอและส่วนลด

เจ้าของอาจเสนอส่วนลดหรือให้ข้อเสนอพิเศษสำหรับการซื้อสินค้า ข้อเสนอหรือส่วนลดดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นี้เสมอ ข้อเสนอและส่วนลดจะได้รับตามดุลยพินิจของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ข้อเสนอที่หรือส่วนลดซ้ำหรือเกิดซ้ำไม่ก่อให้เกิดการอ้างสิทธิ์/กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่ผู้ใช้สามารถบังคับใช้ได้ในอนาคต ส่วนลดหรือข้อเสนอต่างๆ จะใช้ได้ในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้นหรือจนกว่าสินค้าจะหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี หากข้อเสนอหรือส่วนลดถูกจำกัดด้วยเวลา การระบุเวลาจะอ้างอิงถึงเขตเวลาของเจ้าของ ดังที่ระบุไว้ในรายละเอียดสถานที่ตั้งของเจ้าของในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คูปอง

ข้อเสนอที่หรือส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับคูปอง หากเกิดการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับคูปอง เจ้าของสามารถปฏิเสธการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย และขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตน แม้ว่าจะมีข้อกำหนดด้านล่าง กฎเพิ่มเติมหรือความแตกต่างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คูปองที่แสดงในหน้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือบนตัวคูปองจะมีผลเหนือกว่าเสมอ กฎเหล่านี้ใช้กับการใช้คูปองเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

 • คูปองแต่ละใบใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ในลักษณะและภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และ/หรือคูปองเท่านั้น
 • สามารถใช้คูปองได้ทั้งหมด ณ เวลาที่ซื้อจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บางส่วน
 • คูปองแบบใช้ครั้งเดียวสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการซื้อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแม้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ
 • คูปองไม่สามารถใช้สะสมได้
 • ต้องแลกคูปองภายในเวลาที่กำหนดในข้อเสนอเท่านั้น หลังจากช่วงเวลานี้ คูปองจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะเรียกร้องสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ่ายเงินออก
 • ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิต/คืนเงิน/ชดเชยใดๆ หากมูลค่าของคูปองและมูลค่าที่แลกมีความแตกต่างกัน
 • คูปองนี้มีไว้เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ การปลอมแปลง และการค้าเชิงพาณิชย์ของคูปอง รวมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ/หรือการใช้คูปอง

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ยอมรับจะมีให้ในระหว่างกระบวนการซื้อ วิธีการชำระเงินบางวิธีอาจใช้ได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ในส่วนเฉพาะของเว็บไซต์นี้ การชำระเงินทั้งหมดได้รับการประมวลผลอย่างอิสระผ่านบริการของบุคคลที่สาม ดังนั้น เว็บไซต์นี้จึงไม่รวบรวมข้อมูลการชำระเงินใดๆ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต แต่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น หากการชำระเงินด้วยวิธีที่มีอยู่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน เจ้าของจะไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หากการชำระเงินล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้

สกุลเงินเสมือนสำหรับการใช้งานเฉพาะภายในเว็บไซต์นี้

บนเว็บไซต์นี้การชำระเงินบางอย่างอาจทำได้โดยใช้สกุลเงินเสมือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สกุลเงินเสมือนดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือแลกกับสกุลเงินดั้งเดิม สกุลเงินดิจิทัลแบบเปิดอื่น ๆ สินค้า หรือมูลค่าอื่นใดได้ โดยการซื้อสกุลเงินเสมือน ผู้ใช้รับทราบและเข้าใจว่าอาจใช้เฉพาะภายในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของภายในกรอบการบริการของตน ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าไม่สามารถโอน ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนดังกล่าวนอกบริการได้ ดังนั้น ผู้ใช้ไม่สามารถอนุญาตช่วง แลกเปลี่ยน ขาย หรือพยายามขายสกุลเงินเสมือนเป็นเงิน หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนเป็นมูลค่าใดๆ นอกเหนือจากข้อเสนอเฉพาะที่เจ้าของให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ การใช้หรือธุรกรรมที่ต้องห้ามดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะและอาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ใช้ ในกรณีที่สัญญาหรือการยกเลิกบัญชีด้วยสาเหตุใด ๆ ที่เป็นของผู้ใช้ สกุลเงินเสมือนที่ไม่ได้ใช้ใด ๆ และทั้งหมดจะถูกริบและจะไม่มีการคืนเงิน

การอนุมัติการชำระเงิน PayPal ในอนาคต

หากผู้ใช้อนุญาตคุณสมบัติ PayPal ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อในอนาคต เว็บไซต์นี้จะจัดเก็บรหัสประจำตัวที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของผู้ใช้ สิ่งนี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์นี้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับการซื้อในอนาคตหรือการผ่อนชำระของการซื้อในอดีตโดยอัตโนมัติ การอนุญาตนี้สามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเจ้าของหรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ที่นำเสนอโดย PayPal

การรักษาความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

จนกว่าเจ้าของจะได้รับการชำระเงินตามราคาซื้อทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่สั่งซื้อจะไม่กลายเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้

การรักษาสิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจนกว่าเจ้าของจะได้รับราคาซื้อทั้งหมด

จัดส่ง

การส่งมอบเนื้อหาดิจิทัล เนื้อหาดิจิทัลที่ซื้อบนเว็บไซต์นี้จะถูกส่งผ่านการดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เลือก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าในการดาวน์โหลดและ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ต้องการและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงระบบปฏิบัติการ) จะต้องถูกกฎหมาย ใช้กันทั่วไป ทันสมัย และสอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน มาตรฐาน ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าความสามารถในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ซื้ออาจถูกจำกัดทั้งในด้านเวลาและพื้นที่

การสมัครรับข้อมูล

ระยะเวลาทดลองใช้งาน ผู้ใช้มีตัวเลือกในการทดสอบเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ที่เลือกในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ที่จำกัดและไม่สามารถต่ออายุได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณลักษณะหรือฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ในช่วงระยะเวลาทดลองใช้งาน เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับระยะเวลาทดลองใช้ รวมถึงระยะเวลา จะมีการระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ ระยะเวลาทดลองใช้งานจะแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชำระเงินเทียบเท่ากันโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ผู้ใช้จะยกเลิกการซื้อก่อนช่วงทดลองใช้งานจะสิ้นสุดลง

การสมัครรับข้อมูล

การสมัครสมาชิกช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการสมัครสมาชิกและการสิ้นสุดมีดังต่อไปนี้

การสมัครสมาชิกแบบเปิด

การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินจะเริ่มในวันที่เจ้าของได้รับการชำระเงิน เพื่อรักษาการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้บริการหยุดชะงัก

การยุติการสมัครสมาชิกแบบปลายเปิด

การสมัครสมาชิกแบบปลายเปิดอาจยุติเมื่อใดก็ได้โดยการส่งการแจ้งเตือนการสิ้นสุดที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือไปยังเจ้าของโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ หรือ - หากเป็นไปได้ - โดยใช้การควบคุมที่เกี่ยวข้องภายในแอปพลิเคชันนี้ การยุติจะมีผล 1 วันหลังจากที่เจ้าของได้รับแจ้งการยุติ สิทธิของผู้ใช้

สิทธิในการถอนตัว

เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น ผู้ใช้อาจมีสิทธิ์ถอนตัวจากสัญญาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง (โดยทั่วไปคือ 14 วัน) ด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่มีเหตุผล ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการถอนเงินได้ในส่วนนี้

สิทธิในการถอนตัวใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าสิทธิในการเพิกถอนใช้ไม่ได้กับสัญญาที่สรุปบนเว็บไซต์นี้เนื่องจากลักษณะของข้อเสนอ สิทธิผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร

สิทธิในการยกเลิก

เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยกเลิกภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร และอาจมีสิทธิ์ถอนตัวจากสัญญาที่ทำออนไลน์ (สัญญาทางไกล) ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง (โดยทั่วไปคือ 14 วัน) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ โดยไม่มีเหตุผล ผู้ใช้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภคจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการยกเลิกได้ในส่วนนี้

สิทธิ์ในการยกเลิกใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าสิทธิ์ในการยกเลิกใช้ไม่ได้กับสัญญาที่สรุปบนเว็บไซต์นี้เนื่องจากลักษณะของข้อเสนอ สิทธิ์ผู้ใช้ของบราซิล

สิทธิ์ในการเสียใจ

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องด้านล่าง ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคในบราซิลมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเสียใจภายใต้กฎหมายของบราซิล ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคมีสิทธิที่จะถอนตัวจากสัญญาที่ทำขึ้นทางออนไลน์ (สัญญาระยะไกลหรือสัญญาใดๆ ที่ลงนามนอกสถานที่ประกอบธุรกิจ) ภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ทำสัญญาหรือได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สำหรับ ด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่มีเหตุผล ผู้ใช้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภคจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ ผู้บริโภคอาจใช้สิทธิในการเสียใจผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ตอนต้นของเอกสารนี้ และตามแนวทางในส่วนนี้

สิทธิในการเสียใจใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าสิทธิในการเสียใจไม่ได้ใช้กับสัญญาที่ทำไว้บนเว็บไซต์นี้เนื่องจากลักษณะของข้อเสนอ

การค้ำประกัน

ความสอดคล้องกับสัญญาสำหรับผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร ผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับสินค้าที่เป็นไปตามสัญญา การรับประกันทางกฎหมายเกี่ยวกับความสอดคล้องสำหรับสินค้าสำหรับผู้บริโภคในบราซิล การรับประกันทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับสินค้าที่ขายโดยเว็บไซต์นี้ (ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล) เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ตามประมวลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค:

 • สินค้าที่ไม่คงทนจะมีการรับประกันสามสิบวัน (30 วัน) และ
 • สินค้าคงทนจะมีการรับประกันเก้าสิบวัน (90 วัน)

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มนับจากวันที่จัดส่งสินค้า

การรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่มีการใช้งานในทางที่ผิด เหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือหากได้รับการบำรุงรักษาอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยเว็บไซต์นี้ การรับประกันอาจเรียกร้องได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้โดยเว็บไซต์นี้ เจ้าของจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อการประเมินทางเทคนิคหากจำเป็น เจ้าของอาจเสนอการรับประกันตามสัญญาเพิ่มเติมจากการรับประกันทางกฎหมายตามดุลยพินิจของตนเอง กฎระเบียบที่ใช้บังคับกับการรับประกันตามสัญญาสามารถพบได้ในข้อกำหนดที่ระบุโดยเว็บไซต์นี้ หากไม่มีการระบุข้อมูลดังกล่าว ให้ใช้เฉพาะบทบัญญัติทางกฎหมายเท่านั้น

ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนหรือตกลงกับผู้ใช้ ความรับผิดของเจ้าของต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อตกลงจะถูกยกเว้น จำกัด และ/หรือลดลงตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ผู้ใช้สหภาพยุโรป

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการให้เจ้าของและบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วน และพนักงานไม่ต้องรับอันตรายจากและต่อการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ ⁠— รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ ⁠ - ทำโดยบุคคลที่สามใดๆ อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผู้ใช้หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วนและพนักงานตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ข้อความข้างต้นยังใช้กับการเรียกร้องใด ๆ ที่ใช้โดยบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกค้าของเจ้าของหรือลูกค้า) ต่อเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่จัดทำโดยผู้ใช้ เช่น การเรียกร้องด้านความสอดคล้อง เป็นต้น

ข้อจำกัดความรับผิดต่อกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าเจ้าของเพียงให้ผู้ใช้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและคุณสมบัติที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ เจ้าของไม่ได้เป็นคนกลาง กลั่นกรอง ส่งเสริม หรือแทรกแซงในการโต้ตอบ ข้อตกลง หรือธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ ดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดต่อการโต้ตอบใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ใด ๆ ภาระผูกพัน

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นและไม่กระทบต่อกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายต่อเจ้าของ (หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการในนามของเจ้าของ) สิ่งนี้ไม่ใช้กับความเสียหายต่อชีวิต สุขภาพ หรือความสมบูรณ์ทางกายภาพ ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาที่สำคัญ เช่น ภาระผูกพันใด ๆ ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตราบเท่าที่ เนื่องจากเว็บไซต์นี้ถูกใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยผู้ใช้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ หรือความสมบูรณ์ทางกายภาพ เจ้าของจะต้องรับผิดเฉพาะในขอบเขตของความเสียหายโดยทั่วไปและที่คาดการณ์ได้ในขณะที่ทำสัญญาเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อ:

 • การสูญเสียใดๆ ที่ไม่ใช่ผลโดยตรงของการละเมิดข้อกำหนดโดยเจ้าของ;
 • การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและการสูญเสียอื่นใด แม้แต่ทางอ้อม ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ (เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียทางการค้า การสูญเสียรายได้ รายได้ กำไร หรือการออมที่คาดหวัง การสูญเสียสัญญา หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ , สูญเสียชื่อเสียงหรือค่าความนิยม เป็นต้น );
 • ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดชะงักหรือการทำงานผิดปกติของเว็บไซต์นี้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและไม่อาจคาดการณ์ได้ และไม่ว่าในกรณีใด เป็นอิสระจากเจตจำนงและอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการส่งสัญญาณอื่น เว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งาน การนัดหยุดงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไวรัสและการโจมตีทางไซเบอร์ การหยุดชะงักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
 • ความเสียหาย อคติ หรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากไวรัสหรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือเชื่อมต่อกับไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ เช่น การป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการติดไวรัสหรือการโจมตีดังกล่าว และสำหรับการรักษาความปลอดภัยสำเนาสำรองของข้อมูลหรือข้อมูลทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนผ่านหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์นี้ แม้จะมีข้อจำกัดข้างต้น ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภค: ในกรณีที่มีความรับผิดใด ๆ ค่าชดเชยจะต้องไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดที่เจ้าของจะได้รับหรือจะได้รับจากผู้ใช้ตามสัญญาในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหรือระยะเวลาของข้อตกลง ถ้าสั้นกว่านั้น

ผู้ใช้ชาวออสเตรเลีย

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขการรับประกัน เงื่อนไข การรับประกัน สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจมีภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภคปี 2010 (Cth) หรือกฎหมายของรัฐและเขตแดนที่คล้ายกันใด ๆ และไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ (สิทธิที่ไม่สามารถยกเว้นได้) ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของเราต่อผู้ใช้ รวมถึงความรับผิดสำหรับการละเมิดสิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้และความรับผิดซึ่งไม่ได้ยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะถูกจำกัดตามดุลยพินิจของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว - ประสิทธิภาพของบริการหรือการชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกคร

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

การปฏิเสธการรับประกัน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เจ้าของขอปฏิเสธเงื่อนไข การรับรอง และการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง - ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ผู้ใช้ได้รับจากเจ้าของหรือผ่านบริการจะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าของ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และพนักงานไม่รับประกันว่าเนื้อหามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือถูกต้อง บริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ บริการจะพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ไม่หยุดชะงักหรือปลอดภัย ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข หรือบริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านการใช้บริการจะถูกดาวน์โหลดที่ผู้ใช้' ความเสี่ยงของตัวเองและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือการใช้บริการของผู้ใช้ เจ้าของไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการหรือเว็บไซต์หรือบริการไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ และเจ้าของจะต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือตรวจสอบใด ๆ ธุรกรรมระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นบุคคลที่สาม บริการอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรืออาจทำงานไม่ถูกต้องกับเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์มือถือ และ/หรือระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่รับรู้หรือเกิดขึ้นจริงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาบริการ การดำเนินงาน หรือการใช้บริการนี้ กฎหมายของรัฐบาลกลาง บางรัฐ และเขตอำนาจศาลอื่นๆ ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นและข้อจำกัดของการรับประกันโดยนัยบางประการ ข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับผู้ใช้ ข้อตกลงนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่ผู้ใช้ และผู้ใช้อาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อยกเว้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่มีผลใช้บังคับในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้

ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด เจ้าของ และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และพนักงานจะต้องรับผิดต่อ:

 • ความเสียหายทางอ้อม การลงโทษ โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นตัวอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งาน บริการ; และ
 • ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการแฮ็ก การปลอมแปลง หรือการเข้าถึงหรือการใช้บริการหรือบัญชีผู้ใช้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา
 • การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใด ๆ อันเป็นผลจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการของผู้ใช้;
 • การเข้าถึงหรือใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในนั้น
 • การหยุดชะงักหรือการหยุดการส่งข้อมูลไปยังหรือจากบริการ
 • จุดบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันที่อาจถูกส่งไปยังหรือผ่านทางบริการ;
 • ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ ส่งอีเมล ส่งผ่านหรือทำให้ใช้งานได้ผ่านบริการ; และ/หรือ
 • การกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท ก้าวร้าว หรือผิดกฎหมายของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดเจ้าของและบริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และพนักงานจะต้องรับผิดต่อการเรียกร้อง การดำเนินคดี ความรับผิด ภาระผูกพัน ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือต้นทุนในจำนวนที่เกินกว่า จำนวนเงินที่ผู้ใช้ชำระให้กับเจ้าของภายใต้ข้อตกลงนี้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หรือระยะเวลาของข้อตกลงระหว่างเจ้าของและผู้ใช้ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า ส่วนข้อจำกัดความรับผิดนี้จะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหาจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดที่เข้มงวด หรือพื้นฐานอื่นใด แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของ ความเสียหายดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับผู้ใช้ ข้อกำหนดนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่ผู้ใช้ และผู้ใช้อาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล การปฏิเสธความรับผิดชอบ การยกเว้น และการจำกัดความรับผิดภายใต้ข้อกำหนดจะไม่ใช้บังคับในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเจ้าของและบริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และพนักงาน จากการเรียกร้องหรือความต้องการ ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิดใดๆ และทั้งหมด ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้น

 • การใช้และการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งหรือรับโดยผู้ใช้;
 • การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเมิดการรับรองและการรับประกันใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ของผู้ใช้;
 • ผู้ใช้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือทรัพย์สินทางปัญญา
 • การละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับใดๆ ของผู้ใช้;
 • เนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมาจากบัญชีผู้ใช้ รวมถึงการเข้าถึงของบุคคลที่สามด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของผู้ใช้ หากมี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง
 • การประพฤติมิชอบโดยเจตนาของผู้ใช้; หรือ
 • ข้อกำหนดทางกฎหมายโดยผู้ใช้หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และพนักงาน ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

บทบัญญัติทั่วไป

ไม่มีการสละสิทธิ์ การที่เจ้าของไม่สามารถยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว การสละสิทธิ์จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใด

บริการหยุดชะงัก

เพื่อให้มั่นใจถึงระดับการบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการเพื่อการบำรุงรักษา การอัปเดตระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างเหมาะสม ภายในขอบเขตของกฎหมาย เจ้าของอาจตัดสินใจระงับหรือยุติบริการโดยสิ้นเชิง หากบริการถูกยกเลิก เจ้าของจะร่วมมือกับผู้ใช้เพื่อให้สามารถถอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลได้ และจะเคารพผู้ใช้' สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและ/หรือการชดเชย ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริการอาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเจ้าของ เช่น เหตุการณ์ "เหตุสุดวิสัย" (การพังของโครงสร้างพื้นฐานหรือการไฟฟ้าดับ ฯลฯ)

บริการจำหน่ายต่อ

ผู้ใช้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้และบริการของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ ทั้งโดยตรงหรือผ่านโปรแกรมการขายต่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้อาจอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในสิทธิบัตร และสิทธิ์ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้การคุ้มครองที่ได้รับจาก กฎหมายที่บังคับใช้หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้าทั้งหมด — ที่ระบุหรือเป็นรูปเป็นร่าง — และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด ชื่อการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายคำ ภาพประกอบ รูปภาพ หรือโลโก้ที่ปรากฏโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนี้ เจ้าของจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้ใช้ตั้งแต่วันที่สื่อสารกับผู้ใช้เป็นต้นไปเท่านั้น การใช้บริการต่อไปจะบ่งบอกถึงการยอมรับของผู้ใช้ต่อข้อกำหนดที่แก้ไข หากผู้ใช้ไม่ต้องการผูกพันกับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะต้องหยุดใช้บริการและอาจยุติข้อตกลง เวอร์ชันก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องจะควบคุมความสัมพันธ์ก่อนที่ผู้ใช้จะยอมรับ ผู้ใช้สามารถรับเวอร์ชันก่อนหน้าได้จากเจ้าของ เจ้าของจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างเหมาะสมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 15 วันก่อนมีผลบังคับใช้

การมอบหมายสัญญา

เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการโอน มอบหมาย กำจัดโดยการเปลี่ยนแปลง หรือจ้างช่วงสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตามนั้น ผู้ใช้ไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ

รายชื่อผู้ติดต่อ

การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะต้องส่งโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

การสิ้นสุด

คุณมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบ หากคุณไม่ใช้บริการของเราเป็นระยะเวลา 365 วัน ข้อตกลงนี้จะถือว่าคุณยกเลิก และบริการของเราจะยุติลง เมื่อสิ้นสุด สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์จะสิ้นสุดลง เรามีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงสำหรับบริการนี้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสาเหตุที่สมควร หรือทันทีที่คุณละเมิดภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง: ในกรณีที่คุณถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง หากบัญชีของคุณมียอดคงเหลือเป็นบวก คุณจะมีสิทธิ์ใช้ยอดคงเหลือของคุณเป็นระยะเวลา 365 วันหลังจากเหตุการณ์การอนุญาตครั้งล่าสุดในบัญชีของคุณ

การยุติเว็บไซต์

เว้นแต่จะกำหนดไว้ที่อื่น เราอาจยุติ ระงับ หรือแก้ไขการลงทะเบียนของคุณกับหรือเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถยกเลิกการเข้าร่วมและเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ การอนุญาตของคุณในการใช้เว็บไซต์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และคุณจะต้องทำลายสื่อที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ทันที (และสำเนาใด ๆ ของสิ่งดังกล่าว)

การปรับเปลี่ยน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว และเพื่อกำหนดกฎ นโยบาย ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใหม่หรือเพิ่มเติมในการใช้บริการของเรา การอัปเดต การแก้ไข ส่วนเสริม การแก้ไข และกฎ นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทันทีและรวมอยู่ในข้อตกลง แม้ว่าจะมีสองประโยคก่อนหน้า ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณอย่างมีนัยสำคัญภายใต้ข้อตกลงนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบ เช่น ผ่านข้อความที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน หรือหน้าต่างป๊อปอัปเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อคุณใช้บริการของเราก่อนหน้านี้โดยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจริงหรือ 7 วันหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และจะไม่มีการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้กับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับเราที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ และทั้งหมดดังกล่าว ข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้

การยกเว้นและความรับผิด ผลิตภัณฑ์และบริการของเรานำเสนอ "ตามสภาพ" และเราไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาใดๆ ของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความทันเวลา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลง นอกจากนี้คุณยังรับทราบว่าบริการของเราอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมของเราเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความแออัด ความครอบคลุมของเครือข่าย การเชื่อมต่อที่หลุด ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานไร้สาย และการบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ปลอดภัย หากการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ของเราถูกป้องกันหรือล่าช้าโดยการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่เกิดจากคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยคุณที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการป้องกันดังกล่าวใด ๆ หรือล่าช้า. ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของเราต่อคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เกิน EUR100 (หนึ่งร้อย) ในทุกสถานการณ์ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะทำหน้าที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล การฉ้อโกง หรือความรับผิดอื่นใดที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียการใช้งาน ผลกำไรหรือข้อมูลหรือความเสียหายหรือการสูญเสียทางอ้อม พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ไม่ว่าความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในข้อตกลง ความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ: การลบข้อมูลใด ๆ ของคุณที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือสาเหตุ การใช้ การพึ่งพาหรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือวัสดุของเรา การสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณอันเป็นผลมาจากความล่าช้า การไม่ส่งมอบ การส่งมอบที่พลาด การหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของบริการ การระงับหรือการถอนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา หรือการถอดเนื้อหาใด ๆ ออกจากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของคุณที่ส่งหรือโพสต์บนหรือผ่านบริการของเรา และ/หรือการบล็อกหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราตามข้อตกลง

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แบรนด์ และโลโก้ใดๆ ทั้งหมดของเราเป็นหรือได้รับอนุญาตให้เราเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (“IP”) และจะยังคงอยู่กับเราตลอดเวลา พร้อมด้วยชื่อและค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่แนบมาด้วย คุณไม่สามารถคัดลอกชื่อ เครื่องหมายการค้า รูปภาพ แบรนด์ และโลโก้ของเรา หรือคัดลอกคู่มือหรือเอกสารใดๆ ของเรา เราให้สิทธิแก่คุณในฐานะผู้ใช้ที่สามารถเพิกถอน ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ผูกขาดในการใช้ IP ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้อย่างเคร่งครัดเพื่อการใช้บริการของเราอย่างเหมาะสม ตามและตามระยะเวลาของ ข้อตกลง. เราหรือผู้อนุญาตของเราสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์ IP ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเต็มที่ หากคุณละเมิดสิทธิ์ IP ของบุคคลที่สามและเราจะต้องรับผิด คุณจะต้องไม่เสียหายและชดใช้ค่าเสียหายให้เราเต็มจำนวนต่อการเรียกร้องดังกล่าว

ความเป็นโมฆะ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการพิจารณาหรือกลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ความเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือ ซึ่งจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะถูกตีความ ตีความ และปฏิรูปตามขอบเขตที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ข้อกำหนดนั้นถูกต้อง บังคับใช้ได้ และสอดคล้องกับเจตนาเดิม ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และเจ้าของเกี่ยวกับหัวข้อในที่นี้ และแทนที่การสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้จะบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ผู้ใช้สหภาพยุโรป

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหรือถือเป็นโมฆะ ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ด้วยวิธีที่เป็นมิตร โดยจะแทนที่ส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว บทบัญญัติที่เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้บังคับ หากได้รับอนุญาตหรือระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากปราศจากอคติต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ความเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะ หรือความเป็นไปไม่ได้ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะของข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ทำให้ข้อตกลงทั้งหมดเป็นโมฆะ เว้นแต่ข้อกำหนดที่ถูกตัดออกจะมีความจำเป็นต่อข้อตกลง หรือมีความสำคัญที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้ทำสัญญา สัญญาหากพวกเขารู้ว่าบทบัญญัตินั้นจะไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่บทบัญญัติที่เหลือจะแปลไปสู่ความยากลำบากที่ยอมรับไม่ได้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ข้อกำหนดเหล่านี้ฉบับที่เชื่อถือได้

ข้อกำหนดเหล่านี้จัดทำขึ้นและปรับปรุงเป็นภาษาอังกฤษ ข้อกำหนดเหล่านี้เวอร์ชันภาษาอื่นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาต่างๆ ให้ยึดถือฉบับต้นฉบับเป็นหลักเสมอ

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสถานที่ที่เจ้าของตั้งอยู่ ตามที่เปิดเผยไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย

ความแพร่หลายของกฎหมายภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หากกฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้ตั้งอยู่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ในระดับที่สูงกว่า มาตรฐานที่สูงกว่าดังกล่าวจะมีผลเหนือกว่า

ข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หากผู้ใช้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์ กฎหมายของสวิสจะถูกนำมาใช้

ข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภคในบราซิล

หากผู้ใช้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคในบราซิล และผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการมีการค้าในบราซิล กฎหมายของบราซิลจะถูกนำมาใช้

สถานที่ของเขตอำนาจศาล

ความสามารถพิเศษในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับศาลของ: เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์

ข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภคในยุโรป

ข้อมูลข้างต้นใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคชาวยุโรป หรือผู้บริโภคที่อยู่ในสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์

ข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภคในบราซิล

ข้อความข้างต้นใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ในบราซิลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภค

ข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภค

ข้อความข้างต้นใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภค

ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร

ผู้บริโภคที่อยู่ในอังกฤษและเวลส์อาจดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ในศาลอังกฤษและเวลส์ ผู้บริโภคที่อยู่ในสกอตแลนด์อาจดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ในศาลสก็อตหรืออังกฤษ ผู้บริโภคที่อยู่ในไอร์แลนด์เหนืออาจดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ในศาลของไอร์แลนด์เหนือหรือในอังกฤษ

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

แต่ละฝ่ายสละสิทธิ์โดยเฉพาะเจาะจงในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือการดำเนินคดีใดๆ การเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องดำเนินการเป็นรายบุคคล และไม่มีฝ่ายใดจะต้องเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินการอื่นร่วมกับหรือในนามของผู้อื่น

ข้อกำหนดที่ยังคงมีอยู่สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าเว็บไซต์นี้หรือผู้ใช้จะยุติลง เมื่อมีการยุติ ข้อกำหนดที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งตามบริบทแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดหรือการหมดอายุจะยังคงมีผลอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • การให้ใบอนุญาตของผู้ใช้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไป
 • ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้จะคงอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลาห้าปีนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา
 • การปฏิเสธการรับประกันและการรับรอง และข้อกำหนดภายใต้ส่วนที่มีการชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดบทบัญญัติความรับผิดจะคงอยู่ต่อไปโดยไม่มีกำหนด

การระงับข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาทฉันมิตร ผู้ใช้อาจนำข้อพิพาทใด ๆ ไปยังเจ้าของซึ่งจะพยายามแก้ไขอย่างฉันมิตร ในขณะที่ผู้ใช้' สิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายจะไม่ได้รับผลกระทบเสมอ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการ ขอให้ผู้ใช้ติดต่อเจ้าของตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ ผู้ใช้สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังเจ้าของได้โดยใช้ส่วนเฉพาะของเว็บไซต์นี้และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ เจ้าของจะดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้าเกินควรและภายใน 14 วันหลังจากได้รับคำขอ การระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้บริโภค คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการระงับข้อพิพาททางเลือกที่อำนวยความสะดวกให้กับวิธีการนอกศาลสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องและเกิดจากสัญญาการขายและบริการออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคหรือผู้บริโภคชาวยุโรปที่อยู่ในนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ หรือลิกเตนสไตน์จึงสามารถใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาที่ทำขึ้นทางออนไลน์ได้ แพลตฟอร์มมีอยู่ที่ลิงค์ต่อไปนี้ คำจำกัดความและการอ้างอิงทางกฎหมาย

เว็บไซต์นี้

คุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถให้บริการได้

ข้อตกลง

ความสัมพันธ์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายหรือตามสัญญาระหว่างเจ้าของและผู้ใช้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

บราซิล (หรือบราซิล)

ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้อยู่ในบราซิล โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

ผู้ใช้ทางธุรกิจ

ผู้ใช้ใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภค

คูปอง

รหัสหรือบัตรกำนัลใด ๆ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อได้ สินค้าลดราคา.

สินค้าดิจิตอล

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย:

 • เนื้อหาที่ผลิตและจัดหาในรูปแบบดิจิทัล และ/หรือ
 • บริการที่ช่วยให้สามารถสร้าง ประมวลผล จัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การแบ่งปัน หรือการโต้ตอบในรูปแบบอื่นใดกับข้อมูลดิจิทัลที่อัปโหลดหรือสร้างโดยผู้ใช้หรือผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์นี้

ยุโรป (หรือยุโรป)

บังคับใช้ในกรณีที่ผู้ใช้อยู่ในสหภาพยุโรป โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

เจ้าของ (หรือเรา)

ระบุถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้บริการเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการแก่ผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์

สินค้าหรือบริการที่มีให้ซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ เช่น สินค้าทางกายภาพ ไฟล์ดิจิทัล ซอฟต์แวร์ บริการจอง ฯลฯ การขายสินค้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

บริการ

บริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้และบนเว็บไซต์นี้

เงื่อนไข

ข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือบริการตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

สหราชอาณาจักร (หรือสหราชอาณาจักร)

นำไปใช้ในกรณีที่ผู้ใช้อยู่ในสหราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

ผู้ใช้ (หรือคุณ)

ระบุถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้เว็บไซต์นี้

สกุลเงินเสมือน

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของระบุไว้ ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถแสดงออกมาได้ด้วยรหัส โทเค็น รูปภาพดิจิทัล ฯลฯ

ผู้บริโภค

ผู้บริโภคคือผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

อัปเดตล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2023

โลโก้
โลโก้ visa
โลโก้ master
โลโก้ visa
ooter-zerorisk
โลโก้ zerorisk
โลโก้ visa
โลโก้ zerorisk
ธง

สนับสนุน
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของฉันแลกรับบัตรรางวัล CY.SEND ของฉันคำถามที่พบบ่อยติดต่อเราเกี่ยวกับเรา
ส่วนบุคคล
ข้อกำหนดในการให้บริการความเป็นส่วนตัวคุกกี้
twitter
ลิขสิทธิ์ @ CY.SEND ปี 2023 สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ