การโอนยอดเงินคงเหลือจากบัตรสู่บัตร

โอนยอดคงเหลือทั้งหมดในบัตรกำนัลCY.SENDหรือบัตรเติมเงินของคุณไปยังบัตรกำนัลCY.SENDหรือบัตรเติมเงินอื่น
1