หมวดหมู่เติมเงินออนไลน์และบัตรของขวัญใน: การรวมตัวใหม่