หมวดหมู่เติมเงินออนไลน์และบัตรของขวัญใน: ประเทศญี่ปุ่น