กรุณาตรวจสอบ
กรุณาตรวจสอบ

How to use my CY.SEND balance?

วิธีการซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอย่างใดอย่างหนึ่งใน 14'929 อย่างที่มีให้เลือกบน cysend.com โดยนำยอดเงินคงเหลือกับ CY.SEND ของเรามาใช้
โปรดปฏิบัติดามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- เข้าถึงบัญชีของคุณที่ cysend.com
ยอดเงินคงเหลือกับ CY.SEND ของคุณ แสดงให้เห็นที่มุมขวาบนของหน้า
- ไปยัง https://www.cysend.com/th/select-country
- เลือกประเทศหรือดินแดนตามทีต้องการดำเนินการเติมเงิน แล้วเลือกจำพวกกับผลิตภัณฑ์
- ป้อนบัญชีผู้รับเงินหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กด ""ถัดไป""
- เลือกจำนวนเงินที่จะใช้ดำเนินการเติมเงิน
โปรดทราบ ถ้าวงเงินในการสั่งซื้อของคุณเกินยอดเงินคงเหลือที่คุณมีกับ CY.SEND โปรดเติมเงินในบัญชี CY.SEND ของคุณก่อน
- เลือกวิธีการชำระเงินให้เป็น CY.SEND
- กด ""ซื้อเลย""