กรุณาตรวจสอบ
กรุณาตรวจสอบ

How can I redeem CY.SEND Gift Card?

"วิธีการนำบัตรของขวัญ CY.SEND มาแลกเป็นเงิน
เมื่อคุณนำบัตรของขวัญ CY.SEND มาแลกเป็นเงินให้เข้าบัญชีของคุณ จำนวนเงินดังกล่าวจะเข้ายอดเงินคงเหลือของคุณและนำมาใช้โดยอัตโนมัติ ขณะที่คุณดำเนินการสั่งซื้อครั้งหน้า โปรดปฏิบัติดามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- เข้าถึงบัญชีของคุณ หรือ สร้างบัญชีใหม่กับ cysend.com
- กด ""นำบัตรของขวัญ CY.SEND ของเรามาแลกเป็นเงิน""
- เลือกบัตรของขวัญ CY.SEND
- ป้อนหมายเลข 16 ตัว ของบัตรของขวัญ CY.SEND ของคุณ
- กด ""นำมาใช้กับบัญชีของคุณ""
มูลค่าในบัตรของขวัญ CY.SEND ครบจำนวน จะถูกนำให้เข้าบัญชีของคุณ แล้วคุณจะสามารถนำยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณนั้นมาใช้ได้ ขณะถึงขั้นจ่ายเงิน "
นำยอดเงินคงเหลือกับ CY.SEND ของเรามาใช้ได้อย่างไร

วิธีการซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอย่างใดอย่างหนึ่งใน 16'730 อย่างที่มีให้เลือกบน cysend.com โดยนำยอดเงินคงเหลือกับ CY.SEND ของเรามาใช้
โปรดปฏิบัติดามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- เข้าถึงบัญชีของคุณที่ cysend.com
ยอดเงินคงเหลือกับ CY.SEND ของคุณ แสดงให้เห็นที่มุมขวาบนของหน้า
- ไปยัง https://www.cysend.com/th/select-country
- เลือกประเทศหรือดินแดนตามทีต้องการดำเนินการเติมเงิน แล้วเลือกจำพวกกับผลิตภัณฑ์
- ป้อนบัญชีผู้รับเงินหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กด ""ถัดไป""
- เลือกจำนวนเงินที่จะใช้ดำเนินการเติมเงิน
โปรดทราบ ถ้าวงเงินในการสั่งซื้อของคุณเกินยอดเงินคงเหลือที่คุณมีกับ CY.SEND โปรดเติมเงินในบัญชี CY.SEND ของคุณก่อน
- เลือกวิธีการชำระเงินให้เป็น CY.SEND
- กด ""ซื้อเลย""