Start chat

Blini Vala sim kartelë

Blini mbushje elektronike të vala në këtë pikë të shitjes

Mbushje Elektronike VALA prej:

1EUR, 2 EUR, 3 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR

Pako Interneti prej:

1 GB, 2 GB, 3GB, 5GB

Blini Vala sim kartelë. Në pikat e shitjes ne tane zvicrën Edhe ne www.cysend.com